I półrocze 2013

 

Zapraszamy na rekrutację na zajęcia pozlekcyjne w ramach rpojektu "Podkarpacie stawia na zawodowców". Rozpoczęcie rekrutacji dla uczniów ZS im. prof. Groszkowskieog w poniedziałek, 9 września 2013 roku, od godz. 10.00. Karty zgłoszenia można pobrać u Koordyntaora Szkolnego Programu Rozwoju - Mariusza Wojciechowskiego.

 

ZS_rekrutacja_09_2013

 

W pozostałych szkołach podnagimnazjalnych rekrtuacja rozpocznie się w kolejny poniedziałek, to jest 16 września:

 

2013_2014_pozostale

Więcej o projekcie na stronach internetowych:

 

- WUP - lidera projektu: http://przejdznazawodowstwo.pl/dla-mediow