Zajęcia
Szkolenie szybowcowe

8 listopada br. w siedzibie Aeroklubu Mieleckiego odbyło się uroczyste wręczenie  zaświadczeń o ukończeniu szkolenia do licencji pilota szybowcowego. W kursie uczestniczyło pięciu uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Mielcu z klas o profilu Technik mechanik lotniczy. Zaświadczenia uczniom wręczyli: Prezes Aeroklubu Mieleckiego – Paweł Świerczyński oraz Dyrektor CKPiDN w Mielcu – Zdzisław Nowakowski.

Kurs ten zorganizowany został w ramach projektu „Podkarpacie stawia na zawodowców”, który realizuje Powiat Mielecki w partnerstwie z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie, a zarządzany jest przez Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”.

Szkolenie w dwóch etapach realizował Aeroklub Mielecki im. Braci Działowskich. Pierwsza część to podstawowe szkolenie szybowcowe, które w czerwcu br. ukończyło 15 uczniów oraz 1 nauczyciel z Zespołu Szkół Technicznych. Podczas jego realizacji uczestnicy wykonali 851 lotów w łącznym czasie 77 h 35 min. Po tym etapie 5 najlepszych uczniów-pilotów zostało zakwalifikowanych do udziału w szkoleniu do licencji pilota szybowcowego. Realizując zadania tego programu wykonanych zostało 564 loty w łącznym czasie 151 h 50 min, zyskując tym samym min. 35 h nalotu niezbędnego do ubiegania się o licencję pilota szybowcowego. Uczniowie-piloci, którzy brali udział w szkoleniu nabyli również uprawnienie  do samodzielnych lotów na szybowcach typu KR-03A Puchatek, SZD-50-3 Puchacz oraz SZD-30 Pirat przy zastosowaniu startu za wyciągarką oraz holu za samolotem.